ELADÓ CÉGEK

Eladó cégek közvetítése EVÁ-hoz, pályázatokhoz, hitelekhez

Eladó cégek megvásárlásaEladó cégek megvásárlása egyben pénzügyi, számviteli és jogi feladatokat is jelent. Az eladó cégek megvásárlásának fő célja legtöbb esetben valamely meglévő adójogi státusz, esetleg ilyen státusz közeljövőben történő megszerzése, pályázati támogatások megszerzésének vagy hitel felvételének lehetősége..ELADÓ CÉGEK MEGVÁSÁRLÁSÁNAK CÉLJA

Rendkívül fontos a fenti céloknak megfelelő feltételek és ezek alapján a pontos cégjellemzők meghatározása. Ezek hiányában az eladó cégek megvásárlása közel teljesen felesleges lehet, hiszen a vételár ellenében olyan céghez jut a vevő, amellyel nem érheti el az eredetileg kitűzött célját, így érdemes több időt szentelni, illetve szakértő segítségét igénybe venni már a folyamat ezen részénél is.


A cégjellemzők meghatározása után kerülhet sor a kínálatban szereplő eladó cégek jellemzőinek és a kitűzött cégjellemzők összevetésének, illetve a céljellemzőkön kívül a társaság átvilágítására.


Az eladó cégek jellemzőinek vizsgálata is önálló jogi és pénzügyi-számviteli szakértelmet kíván. A céljellemzők vizsgálata sok esetben vet fel olyan jogi kérdéseket, amelyek az általános közfelfogástól eltérő eredményre vezetnek, így a látszólag nem megfelelő eladó cégek is alkalmasak lehetnek a kitűzött célokra.ELADÓ CÉGEK ÁTVILÁGÍTÁSA

A céljellemzők vizsgálatán túl kisebb méretű eladó cégek esetében jellemzően kevésbé, nagyobb társaságok esetén minden esetben megtörténik az eladó cégek teljes jogi és pénzügyi-számviteli szempontú átvilágítása.


Az átvilágításnak minden esetben – függetlenül az eladó cégek méretétől – ki kell terjednie az eladó cégek társasági jogi helyzetére is, tekintettel arra, hogy társasági jogi szempontok akár akadályát is képezhetik az eladó cégek tulajdongának megszerzését, illetve az eladó cégek cégjogi jellemzői alapját képezik az eladó cégek megszerzésére irányuló szerződések elkészítésének is.


A jogi átvilágítás során megvizsgálásra kerülnek a cég vagyontárgyainak jogi helyzete, így az ingatlanokkal kapcsolatos jogosítványok, az eladó cégek szerződéses állományai. A jogi átvilágítás kiterjed az eladó cégek munkajogi, illetve tevékenységére vonatkozó engedélyek, hatósági hozzájárulások dokumentációjára is. Ennek során feltárásra kerülnek az esetleges nem rendezett fizetési kötelezettségek, azon helyzetek, amelyek hatósági intézkedések, bírságok kiszabására adnak lehetőséget, vagy az eladó cégek tevékenységének folytatását veszélyeztethetik, vagy perindítási lehetőséget adnak más személyeknek. Esetlegesen fontos lehet az eladó cégek vevők általi átszervezésével kapcsolatos lehetőségek felmérése is, amelynek során az ennek lehetőségét és költségeit befolyásoló tényezők kerülnek vizsgálatra.ELADÓ CÉGEK SZERZŐDÉSE

Az eladó cégek megvásárlása az erről szóló – jellemzően üzletrész átruházási – szerződés megkötésével történik. A szerződésnek a vételáron kívül számos kérdést kell rendeznie, így kezelnie kell a céljellemzőkért való szavatosság kérdését.


Önmagában az eladó cégek megszerzésére az erről szóló szerződés nem elegendő, a cégjogi követelmények következtében hozzájárulások, elővásárlási nyilatkozatok, bejelentések beszerzése, illetve megtétele szükséges.


A szerződés megkötése, a cégjogi követelmények teljesítést követően kerülhet sor az eladó cégek tulajdonosainak sorában bekövetkezett változások cégjegyzéken történő átvezetésére a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelemmel.